Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Welcome, Guest
Username Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Udruga Bolji Život: Prijedlog Izmjene Zakona O Radu

Udruga Bolji Život: Prijedlog Izmjene Zakona O Radu 8 years, 11 months ago #2490

Ispred udruge Bolji Život, Slavko Sonntag poslao nam je sljedeći Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu:

Ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu polazi od najvažnijeg faktora u evoluciji čovjeka i razvoju čovječanstva kroz povijest - od ljudskog rada, fizičkog i umnog, jer to je ono bitno (ne jedino) što pripadnike ljudskog roda razlikuje od životinja i od biljnog svijeta.

Međutim, ljudski rad, rad radnika, danas u suvremenom svijetu je obezvrijeđen.Vrijednost,cijena rada, smanjuje se i približava egzistencijalnom minimumu.

Ako se taj trend zadrži,cijena rada će na globaliziranom tržištu rada u cijelom svijetu, uskoro biti izjednačena, ali izjednačiti će se sa cijenom rada u Kini i Indiji, a ne sa sadašnjom cijenom rada u Europi i SAD-u.
Takav trend trebamo zaustaviti i okrenuti ga u drugom smjeru, prema povećavanju cijene rada.

Čovjek je postao, ili postaje, ili si to samo umišlja, gospodarom svijeta.Čovjek stvara,ali i razara,sve oko sebe. Na putu smo u raj, a istovremeno srljamo u propast. Četiri jahača apokalipse su sa nama. Zastanimo na tren i pogledajmo gdje smo, tko smo i kuda idemo.
Solidarnost i uzajamnost, jesmo li zaboravili što te riječi znače?

Čovjek čovjeku nije vuk. Čovjek je uvijek čovjek, sa svim svojim osobinama, manama i vrlinama. Kod većine ljudi prevladava humanost, pravednost, poštenje, solidarnost, miroljubivost, plemenitost i druge ljudske osobine, koje proističu iz humanosti, ali ovim svijetom od robovlasništva preko feudalizma do sadašnjeg kapital-izma, uvijek je vladala manjina od 1%.
Tako ne mora i neće biti.
U drugoj polovici XX. vijeka većina od 99% ljudi dobila je formalno, na papiru, deklaracijama i Ustavom države u kojoj žive, priznata ljudska prava i slobodu.
Sada, u prvoj polovici XXI. vijeka ostvarit ćemo, ne samo na papiru, bolji život, ljudska prava i slobode, koje smo stekli kad smo od majke rođeni.

Kako naći ključ za bolji život?
Čovjek se prije nekoliko tisućljeća počeo koristiti novcem radi lakše razmjene roba i usluga; umjesto da za kravu dade dvije ili tri ovce i pet kokoši, i slično, izumio je novac.
Kraljevi i carevi su kovali novac od bakra, srebra i zlata; zatim su na papiru tiskali novčanice sa svojim portretima, a u kapitalizmu, za novac im nije potreban nikakav metal niti papir. Dovoljan je upis iznosa na računu banke.
U društveno-političkom i ekonomskom sistemu koji nazivamo kapital-izam, kapital, novac, u bilo kojem obliku, je alfa i omega svega što postoji.

U kapital-izmu nije bitno što imaš u glavi i u srcu, već jedino koliko imaš u novčaniku, na računu u banci, u dionicama ili u nekretninama.
Država, državna vlast izabrana od naroda, doista već odumire,kao što smo u školskim klupama učili da će se dogoditi,ali svu moć i vlast preuzimaju posjednici novca i dionica, skriveni pod plaštom multinacionalnih i nacionalnih korporacija.
Oni javni interes poistovječuju sa svojim interesom za povećanje vlastitog profita - Bog-atstva.

No passaran! To neće proći!

Rečeno je: Tražite i dat će vam se. (Matej)
Ako neće, preporučamo:
ZAUZMITE - OBRANITE - PROIZVODITE!

P.S. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, proslijedit ćemo danas i predstavnicima naroda u Hrvatskom saboru za koje se nadamo da će prijedlog, u skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora, uputiti Predsjedniku Hrvatskog sabora radi stavljanja u saborsku proceduru donošenja Zakona.


BOLJI ŽIVOT-društvo za promicanje kvalitete života
Zagreb, Hercegovačka 139
Zagreb, 28. svibnja 2012.


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU


1. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1.Ustava Republike Hrvatske. (NN br. 85/2010.-pročišćeni tekst).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Važeći zakon o radu donesen je 14. prosinca 2009., a 20. svibnja 2011. donesene su izmjene i dopune Zakona o radu (NN br. 61/11.) Tim Zakonom i njegovom izmjenom i dopunom ponovo su, još jednom, drastično smanjena ili ukinuta prava radnika na temelju rada, utvrđena prethodnim Zakonom o radu donesenim na sjednici Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske 7. svibnja 1995., objavljenim u NN.br. 38/95., sa početkom primjene od 1.1.1996.
„Kresanje ili rezanje“ odnosno, ispravno rečeno, smanjivanje ili ukidanje plaća i drugih prava na temelju rada, koje nije prisutno samo u Hrvatskoj, već svuda u Europi i globalno u svijetu, direktna je posljedica postojećeg „bezdušnog svjetskog poretka u kojem sva moć i vlast pripada izrazito uskom krugu najbogatijih dok je ostatak svijeta prisiljen živjeti po njihovom diktatu“, kako to u svojoj izjavi od 10. svibnja 2012. ističu sindikalne središnjice pozdravljajući i podržavajući organizaciju prosvjeda Koordinacije za Hrvatsku organizacije M12 World rEvolucion.
Na prosvjedu održanom 12. svibnja 2012. u Zagrebu, rečeno je da je i Hrvatska priča u kojoj 1% ljudi bezobzirno gazi 99% obespravljenih ljudskih bića i uništava sve ono što su generacije prije stvarale, a sve samo i jedino u interesu jednog gospodara - kapitala.
Hrvatska je dio globaliziranog svijeta u kojem je prihvaćen sustav neoliberalne ekonomije, doktrina neoliberalizma, koji se bavi samo neprekidnom borbom za profitom, a potrebe za humanijim i pravednijim društvenim odnosima nisu teme koje za taj sistem imaju smisla. U tom sistemu nema interesa da se ukine eksploatacija radnika i malog čovjeka, jer bi ukinuće eksploatacije značilo i rušenje samih temelja kapitalizma. U tom sistemu je ozakonjena eksploatacija i izrabljivanje, a ljudskost, puna demokracija, usmjerenost na interese čovjeka i njegovu dobrobit, zdravi međuljudski odnosi, humanost, moralnost, etičnost, nisu ideje koje za taj kapitalistički sistem imaju smisla.

U ocjeni stanja u Hrvatskoj polazimo od:
Deklaracije narodima svijeta Globalnog građanskog pokreta 15.O

„Dok se okupljamo u solidarnosti kako bismo 15.oktobra 2011. izrazili protest zbog masovne nepravde, ne smijemo izgubiti iz vida ono što nas je ujedinilo. Pišemo kako bi svi ljudi svijeta o koje su se ogriješile korporacijske sile znali da u nama imaju saveznika.
Kao jedan narod, ujedinjeni, svjesni smo naše stvarnosti: budućnost ljudskog roda zahtjeva suradnju svih ljudi svijeta; naš sistem mora štititi naša prava i ako dođe do korupcije tog sistema pojedinci moraju štititi vlastita prava i prava svojih bližnjih; ovlasti demokratske vlade potiču od naroda, ali korporacije ne traže dopuštenje kako bi crpile bogatstva iz naroda i iz planete Zemlje; Činjenica je da je istinska demokracija nedokučiva u procesu koji određuje ekonomska moć.
Obraćamo vam se u vrijeme kada korporacije, koje profit stavljaju iznad ljudi, vlastiti interes iznad pravde i ugnjetavanje iznad ravnopravnosti, rukovode našim vladama. Mirno smo se ovdje okupili, jer je to naše pravo, kako bismo objavili ove činjenice:
Oduzeli su nam domove nelegalnim procesom ovrhe hipotekom iako prvotno nisu posjedovali hipoteke.
Nekažnjeno su otplatili svoje dugove novcem poreznih obveznika, a i dalje svojim direktorima isplaćuju ogromne bonuse.
Na radnim mjestima su uveli neravnopravnosti i diskriminaciju na osnovi starosne dobi, boje kože, spola, rodnog identiteta i seksualne orijentacije.
Otrovali su opskrbu hranom svojim nemarom, a sistem farmi i seoskih obiteljskih gospodarstava uništavaju monopolom korporativnih tvrtki.
Profitiraju od mučenja, zatvaranja i okrutnog postupanja prema nebrojenim životinjama, a tu praksu aktivno prikrivaju.
Stalno nastoje zaposlene lišiti prava da pregovaraju o boljim plaćama i sigurnijim uvjetima rada.
Studente drže kao taoce s desetinama tisuća dolara duga za obrazovanje, koje je samo po sebi jedno od temeljnih ljudskih prava.
Dosljedno unajmljuju jeftiniju radnu snagu izvan države i tu praksu koriste kao adut za rezanje i ukidanje zdravstvenog osiguranja i plaća radnicima.
Utjecali su na sudove kako bi korporacije postigle ista prava kao i ljudi, ali na njih se ne primjenjuju pravila o kažnjivosti i odgovornosti za zločine i štetu koju nanose ljudima.
Potrošili su milione dolara na pravne timove koji traže načine da ih oslobode obaveza prema zdravstvenom osiguranju.
Našu privatnost prodaju kao robu.
Upotrebljavaju vojne i policijske snage kako bi spriječili slobodu medija.
Nisu povukli s tržišta neispravne proizvode svjesni da time dovode u opasnost živote ljudi, u nastojanju ostvarivanja profita.
I dalje određuju ekonomsku politiku usprkos katastrofalnim neuspjesima koje su njihove politike proizvele i dalje proizvode.
Donirali su ogromne sume novaca političarima koji su zaduženi za regulativu koja se na njih odnosi.
Nastavljaju blokirati alternativne oblike energije kako bi produžili našu ovisnost o nafti.
Nastavljaju blokirati genetičke oblike lijekova koji mogu spasiti živote i pružiti pomoć, kako bi zaštitili svoje investicije, kojima su već ostvarili značajan profit.
Namjerno prikrivaju izlijevanja nafte, nesreće, neispravno knjigovodstvo i neaktivne sastojke,u potrazi za profitom.
Putem svoje kontrole medija namjerno šire dezinformacije i strah među ljudima.
Prihvaćaju privatne ugovore za ubijanje zatvorenika čak i kad im se predoče dokazi za ozbiljne sumnje u njihovu krivicu.
Provode kolonijalizam u zemlji i inozemstvu.
Sudjeluju u mučenju i ubijanju nevinih civila u drugim državama.
I dalje stvaraju oružje za masovno uništenje kako bi ostvarili profit ugovorima s vladom.
Ovo nije potpun popis svih optužbi.

SVIM LJUDIMA SVIJETA
Mi, generalna skupština Grada Atene,Barcelone,Beča,Berlina,Bruxellesa, Lisabona,Madrida,New Yorka,Pariza, Rima, Zagreba i dr.
Pozivamo vas da pokažete svoju moć.
Iskoristite svoje pravo na mirno okupljanje: okupirajte javne prostore, osmislite proces za rješavanje problema s kojima se suočavamo i pronađite rješenja dostupna svima.
Svim zajednicama koje se aktiviraju i osnuju grupe u duhu direktne demokracije nudimo svoju podršku, dokumentaciju i sve resurse koji su nam na raspolaganju.

Priključite nam se da se čuje i vaš glas!

Arundhati Roy, arhitektica, književnica i novinarka, a prvenstveno borac za ljudska prava i slobode, iz bliske nam Indije, ocjenjuje:
„Ovaj model ekonomije zapakiran u kutiju sa etiketom“demokracija“, doveo je do toga da u SAD-u 400 najbogatijih ljudi zajedno posjeduju onoliko novca koliko i polovica stanovništva. Tisuće ljudi ostaje bez posla i bez svojih kuća ili stanova, dok država korporacijama poklanja milijarde dolara.
U Indiji 100 najbogatijih ljudi posjeduje bogatstvo jednako četvrtini bruto domaćeg proizvoda. Tu je nešto naopako. Nijednom pojedincu i nijednoj korporaciji ne bi trebalo dopustiti da nagomila toliko bogatstvo. Novac ne smije biti jedina nagrada. Korporacije sa ovakvim ogromnim profitom mogu da imaju sve: medije,sveučilišta,rudnike,industriju oružja,bolnice,proizvodnju lijekova, nevladine organizacije. One mogu kupiti suce,novinare,političare, izdavačke kuće,televizijske stanice,knjižare,pa čak i aktiviste. Ovakvom monopolu,ovakvoj isprepletenoj mreži mora se stati na kraj.
Privatizacija zdravstva i obrazovanja, prirodnih resursa i osnovne infrastrukture toliko je naopaka i suprotna svemu što bi moglo da stavi interes ljudi i životne sredine u središte državne politike. To je borba dviju imaginacija,borba za redefiniranje značenja civilizacije, ili značenja sreće, ili značenja zadovoljstva. Sve to svijet mora vidjeti, u nekom trenutku, dok nivo vode opada, i dok se preostali minerali u planinama odnose, inače doći ćemo do krize iz koje nema povratka. Ljudi koji su proizveli krizu ne mogu biti oni koji pronalaze rješenje za izlazak iz krize“.
U lijepoj našoj domovini Hrvatskoj bogatstvo malog broja familija nije zapakirano u kutiju, već je od prvog predsjednika države jasno i javno proklamirano i provađano beskrupuloznom privatizacijom društvenih poduzeća.
Ako se ljudski rad, fizički i umni, u modernom civiliziranom društvu više ne priznaje kao ono bitno što je čovjeka „od rođenja“ na planeti Zemlja do danas stvorilo čovjekom, živim bićem drukčijim od životinja - već je ljudski rad postao samo roba na tržištu, ako je radnik samo prodavatelj a poslodavac samo kupac, tada i na tom tržištu moraju vrijediti ista pravila ponašanja kao i za ostala tržišta na kojima se slobodno trži roba i usluge.
Kada radnik u supermarketu, kupuje nasušni kruh ili mlijeko, voće i povrće, ili što drugo za podmirenje osnovnih životnih potreba (o podmirenju kulturnih potreba većina može samo sanjati) tu robu može iznijeti iz trgovine samo ako ju na blagajni prethodno plati.
Ista odnosno istovjetna pravila i zakoni trebaju vrijediti i na tržištu rada za prodavatelja/radnika i kupca/poslodavca.
Poslodavci koji od radnika kupuju njegov rad trebali bi također taj rad plaćati odmah, a ne tek nakon proteka vremena od najmanje mjesec dana, ali u praksi kapital-izma nerijetko ga plaćaju samo lažnim obećanjima, prevarama, obmanama i drugim sličnim kaznenim djelima i za te zločine, u pravilu, ostaju nekažnjeni, čak što više protiv njih se najčešće ne pokreće niti kazneni niti prekršajni postupak.
Dosta je bilo takve nove pravednosti koju je, jasno samo prije svog izbora, obećavao aktualni predsjednik države. Više neće proći. No passaran! Tako nam i Bog pomogao.
Nakon donošenja ovog zakona očekujemo da će se bitno smanjiti robovski rad zaposlenika, a i fondovi zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i drugih obaveznih fondova u državi brže će se puniti.
Nadamo se da su ove kraće informacije o ocjeni stanja u Hrvatskoj, Europi i globaliziranom svijetu i očite pozitivne posljedice do kojih će doći prihvaćanjem ovog Zakona, dovoljne da Hrvatski Sabor stavi na dnevni red ovaj prijedlog Zakona i donese ga.
A ako naše očekivanje ne bude ispunjeno, mi kojih je više od 99 % pribjeći ćemo drugim oblicima neposredne ili direktne demokracije.

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PREDLOŽENOG ZAKONA

Sredstva za ostvarivanje prava građana zaposlenih na osnovu ugovora o radu utvrđenih Zakonom o radu ne osiguravaju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, pa niti predloženi Zakon ne dovodi neposredno do povećanja rashoda Državnog proračuna, ali će doći do povećanje prihoda državnog proračuna.

IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Temelj za donošenje ovog Zakona po hitnom postupku, vidimo u odredbi članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora (NN. br. 71/00, 6/02-pročišćeni tekst, 41/02,91/03,58/o4,39/08 i 86/08), a to su osobito opravdani državni razlozi.

V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU S OBRAZLOŽENJEM

Isplata plaće i naknada plaće
Članak 1.

Članak 84. mijenja se i glasi.

(1) Plaća se radniku isplaćuje odmah nakon obavljenog rada u iznosu prema unaprijed utvrđenim osnovama i mjerilima.
(2) Plaća i naknade plaće, ili otpremnine isplaćuju se isključivo u novcu, na način kako su poslodavac i radnik sporazumno dogovorili.
(3) Ako kolektivnim ugovorom nije drukčije određeno plaća i naknade plaće za prethodni tjedan isplaćuje se u roku od osam dana od proteka tjedna.
(4) Ako poslodavac ne isplati radniku plaću u roku iz prethodnog stavka, obavezan je na neisplaćenu plaću obračunavati zakonsku zateznu kamatu.
(5) Kod isplate plaće prvo se obračunava i podmiruje dospjela kamata za zakašnjelu isplatu plaće, a nakon kamate dospjela plaća.
(6) Pod plaćom se u smislu ovog zakona podrazumijeva osnovna plaća i sva druga davanja u novcu koju radnik prima po osnovi rada u bruto iznosu uključujući i doprinose iz plaće prema posebnim propisima.

Isprave o plaćama, naknadama plaće i otpremnini

Članak 2.

Članak 85. mijenja se i glasi:

(1) Poslodavac je dužan kod isplate plaće ili naknada plaće, radniku uručiti odnosno dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo po kojim osnovama i mjerilima i kako je plaća utvrđena.
(2) Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu dužan je na taj dan radniku uručiti odnosno dostaviti obračun plaće iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Obračuni iz stavka 1. i 2. ovoga članka su ovršne isprave.
(4) Ministar nadležan za poslove rada će, nakon pribavljenih mišljenja sindikalnih središnjica i gospodarsko socijalnog vijeća, u roku od 9o dana, pravilnikom propisati sadržaj obračuna iz stavka 1. I 2. ovoga članka.
Izbjegavanje isplate plaća

Članak 3.

Iza članka 294. dodaje se novi članak 294 a., koji glasi:

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 500 000,00 kuna kaznit će se poslodavac pravna osoba ako ne isplati plaće jednom ili više radnika za više od 30 dana uzastopno.
(2) Novčanom kaznom od 500.000,00 do 5.000.000,00 kuna kaznit će se poslodavac pravna osoba koja ne isplati plaće većem broju radnika za više od 90 dana.
(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.
(4) Kaznom zatvora do 3 godine ili novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.
(5) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. Ili 2. ovoga članka počinjeno u odnosu na maloljetnu osobu iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.
(6) Ako je kazneno djelo počinjeno u povratu uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora sud može izreći i mjeru ……….( npr. raspuštanje pravne osobe, odgodu njene djelatnosti, imenovanje kuratora).

OBRAZLOŽENJE:

Obrazloženje ovog prijedloga Zakona sadržano je u ocjeni stanja u Hrvatskoj i globalno u svijetu, kao i isticanjem pozitivnih posljedica u društvu koje će nastupiti veoma brzo po donošenju ovog Zakona. Obzirom na to nepotrebno je obrazlagati svaku pojedinu odredbu ovog Zakona.

Korisno je napomenuti da Kazneni zakon u Hrvatskoj ne predstavlja kodifikaciju svih kaznenih djela. Stoga se članak 3. ovog zakona (članak 294 a.-Izbjegavanje isplate plaće) može staviti u Zakon a radu.

Po prirodi stvari, odnosno ako želimo da se radnici i poslodavci lakše i bolje upoznaju sa svojim pravima i obavezama u vezi sa radnim odnosom, bilo bi svsishodnije cijelo poglavlje VII. Kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja t.j. članke od 131. do članka 135. Povreda prava na rad, Neisplata plaće, Zlostavljanje na radu, Povreda prava iz socijalnog osiguranja i Protuzakonito zapošljavanje iz Kaznenog zakona premjestiti u Zakon o radu.

Međutim, u tom slučaju bi predstavnicima naroda u Hrvatskom Saboru bilo teže izglasati u Zakon sramotnu i skandaloznu odredbu članka 132. stavak 4. Kaznenog zakona, koja je u suprotnosti sa osnovnim načelima kaznenog prava prihvaćenim još u antiknom Rimu, kojih su se pridržavali sva dosadašnja društva do neoliberalnog kapitalizma.

Ako se može dopustiti da sud oslobodi kazne poslodavca koji, nekoliko mjeseci ili nekoliko godina nakon što je izbjegavao radnicima isplatiti plaće, ipak odluči prodati svoju jahtu, ili dva tri automobila, ili neku od nekretnina u svom vlasništvu, i podmiriti dug prema radnicima, tada po načelu analogije treba zakonom ostaviti sudu i mogućnost i da kradljivca, prevaranta, provalnika ili razbojnika oslobodi bilo kakve kazne, ako prije pravomoćnosti sudske presude isti podmiri oštećenom ili oštećenima počinjenu štetu.

O ljudi, jeli to moguće, uzviknuo bi možda slavni sportski reporter Mladen, ali izgleda da je na početku trećeg milenija, u društvu kojim vlada neoliberalna ideologija, moguće sve izumiti izuzev humanog kapitalizma i drvenog željeza.

VI. TEKST ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA O RADU KOJI SE MIJENJA I DOPUNJUJE

Isplata plaće i naknade plaće
Članak 84.

(1) Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada.
(2) Plaća i naknada plaće se isplaćuje u novcu.
(3) Ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno plaća i naknada plaće se za prethodni mjesec isplaćuje najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu.
(4) Plaća i naknada plaće u smislu ovog Zakona su plaća i naknada plaće u bruto iznosu.

Isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini

Članak 85.

(1) Poslodavac je dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni.
(2) Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu olaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnine radniku dostaviti obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti.
(3) Obračun iz stavka 1. I 2. ovoga članka su ovršne isprave.
(4) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj obračuna iz stavka 1. I 2. ovoga članka.

Napomena:
U vezi sa člankom 3. ovog Zakona ( novi članak 294a, vidi članak 294. Zakona o radu i članove 131. do 135. Kaznenog zakona.

D O V R Š E N O

Zagreb, svibanj, 2012.

P.S. Ovaj prijedlog dostavit će se zastupnicima u Hrvatskom saboru za koje možemo povjerovati da će prijedlog dostaviti predsjedniku Hrvatskog Sabora.
Last Edit: 8 years, 11 months ago by administrator.
  • Page:
  • 1
Time to create page: 0.27 seconds