Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Welcome, Guest
Username Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Zašto nam treba Odgoj za medije u osnovnim školama?

Zašto nam treba Odgoj za medije u osnovnim školama? 10 years ago #1892

Zašto nam treba Odgoj za medije u osnovnim školama?

Napisao: Dr. Zlatko Miliša

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa ne uviđa potrebu za uvođenjem Medijskog odgoja u osnovnim školama, već to prepušta školama da u svojim godišnjim programima predvide u okviru preventivnih programa ovisnosti i (internetskog) nasilja.

Sva recentna (svjetska) istraživanja pokazuju da su djeca i mladi dnevno više ispred triju ekrana nego u školi. Evidentan je drastičan porast ovisnika o medijima, osobito o internetu, koji na najsofisticiraniji način manipulira potrebama i preferencijama djece i mladih. Manipulativni sadržaji u medijima nude „informacije“ u cilju transformiranja samomislećih jedinki u konzumerističku masu.

Descartesova krilatica, ovdje izvučena iz konteksta, Cogito ergo sum u današnjem se vremenu transformira u Emo ergo sum. Mediji, kao i obrazovni sustavi imaju dominantnu ulogu da prenose informaciju, koja se pretvara u nekritičko usvajanje istoga i /ili manipulacije.
Kako mediji sve češće manipuliraju i zloupotrebljavaju informacije potreban nam je Medijski odgoj s uputama i metodičkim pri(jed)lozima kako djecu „uvježbati“ kritičkom promišljanju svijeta.
O tome vidjeti u: Miliša, Z, Tolić, M, Vertovšek, N. (2010), Mladi- odgoj za medije, (Priručnik za stjecanje medijskih kompetencija), M.E.P. d.o.o Zagreb). Predavači bi bili mediolozi, medijski pedagozi, komunikolozi i novinari s dokazanim kompetencijama iz svih medija.

Pored toga, predlažem da se 3. svibnja na Međunarodni dan slobode medija ili 14. svibnja povodom Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija u svim jedinicama lokane samouprave organizira Tjedan dana apstinencije roditelja i djece od ekrana (televizora, računala i mobitela). Predlažem da Hrvatska, prva u Europi, proglasi jedan od ta dva datuma, Nacionalni dan apstinencije od triju ekrana.

Projekt Deset dana bez ekrana“ sam sa suradnicima organizirao u Zadru, a bit će realiziran u dvadeset škola u Hrvatskoj do konca kalendarske godine.
Projekt ima slijedeće ciljeve:

1. osvijestiti vlastitu praksu u pogledu korištenja ekrana i slobodnog vremena djece,

2. potaknuti mlade i roditelje na kvalitetnije komuniciranje ,

3. poboljšati odnos među vršnjacima, roditelja i nastavnika.
  • Page:
  • 1
Time to create page: 0.12 seconds